Artur Czyż

Nauka gry w szachy online.

Jestem pasjonatem królewskiej gry. Posiadam stopień trenerski II klasy Polskiego Związku Szachowego oraz tytuł kandydata na mistrza.

Obecnie proponuję zajęcia szachowe online. Spejalizuję się w zajęciach dla zawodników początkujących do osiągnięcia I kategorii szachowej.

Dodaj swoją opinię.